Ouderportaal

Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Onderwijs ( WMO 1992) regelt de medezeggenschap van personeelsleden en ouders. De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. De MR mag met het bevoegd gezag ( het bestuur van onze school) alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De raad heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. De raad spreekt zowel voor ouders, personeel en leerlingen. Voor zeer veel besluiten heeft de RVKO - ons schoolbestuur- advies of zelfs instemming van de medezeggenschapsraad nodig, voordat de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd. Minimaal twee maal per schooljaar moet het schoolbestuur de raad in de gelegenheid stellen om met het bestuur de algemene gang van zaken binnen de school te bespreken. De medezeggenschapsraad van de Imeldaschool bestaat uit zes leden: drie personeelsleden en drie ouders.

Personeelsgeleding:
Amy Hoekstra
Suus Barendse
Wilma van der Steuijt

Oudergeleding:
Emine Sahin
Hakima Kallah
Zouliga Laatyaoui

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT