Ouderportaal

Groep 4Welkom in groep 4!

Als de kinderen van groep 3 naar groep 4 komen, moeten ze even wennen. Er wordt niet meer gewerkt met de methode lijn 3, maar met Snappet. Dit betekent ook dat elke leerling aan het werk gaat en verantwoordelijk is voor zijn eigen Chromebook. Taal, rekenen en spelling worden gemaakt in Snappet. Uiteraard wordt er afgewisseld met coöperatieve werkvormen en wordt er vaak spelenderwijs geleerd. 

Het leesonderwijs speelt in groep 4 een voorname rol. Aan het eind van groep 4 dient elke leerling te kunnen lezen op het AVI niveau E4 of hoger. Met de methode Estafette lezen we 4x in de week. Hierbij maken we gebruik van de leestips en de leesdoelen die elke les worden aangeboden of herhaald. Ook lezen we in het leesboek, werken we in onze werkboeken en leren we vloeiend en vlot te lezen in de kleine leesboekjes. Ook komt in Estafette het begrijpend lezen voor. Later werken we met Nieuwsbegrip om het begrijpend lezen volgens de lees strategieën te doorgronden. 

Om zo goed mogelijk in groep 4 en straks in de bovenbouw te kunnen rekenen is het belangrijk dat alle tafels van 0 tot en met 10 aan bod komen in groep 4. Dit betekent dat alle leerlingen de tafels door elkaar en uit het hoofd moeten leren kennen, zodat ze hun tafeldiploma halen.

Verder hebben we verlengde leertijd. Dat betekent dat we gym, drama, kunst, muziek, 21st century skills en kunst hebben van vakleerkrachten. Natuurlijk mogen we meester Wolf niet vergeten, dat is een kunstenaar die in overleg met de leerkracht ideeën aandraagt om eigentijds, creatief en kunstzinnig onderwijs te bieden.  
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT