Ouderportaal

Groep 6

 Welkom in groep 6! Wat wordt er allemaal gedaan in dit leerjaar? 

De eerste weken van het schooljaar staan altijd voornamelijk in het teken van groepsvorming. Na de zomervakantie komen de kinderen terug in de klas en is het weer even wennen om op school te zijn. Daarom worden er in die periode veel activiteiten gedaan die te maken hebben met de sociale vaardigheden. Goed kunnen communiceren, samenwerken en voor jezelf opkomen zijn voor ons belangrijke vaardigheden. Naast de sociale vaardigheden wordt er ook aandacht besteed aan een goede werkhouding. De kinderen bedenken met elkaar welke afspraken en groepsregels zij belangrijk vinden en stellen deze met behulp van de leerkracht op.

In de klas werken we met een leerlingbord. Op dit leerlingbord staat de agenda van de week, de doelen, de bijbehorende acties en de successen. Ook is er ruimte voor de emoties van de leerlingen. Dagelijks wordt de dag geopend met het leerlingbord en wordt er gevraagd hoe de kinderen binnen zijn gekomen. Voelen ze zich blij en vrolijk, niet zo blij of verdrietig of boos? Er is hierbij ook ruimte om daar iets over te vertellen. Het doel hiervan is om iedereen te laten voelen dat ze worden gezien, te leren verwoorden hoe je, je voelt en begrip te hebben voor elkaar. Daarnaast wordt tijdens de dagopening ook de dagplanning besproken. Hierdoor is er een duidelijke structuur en is het voor de kinderen helder wat er van ze verwacht wordt en wat de doelen van de dag zijn.

In de periode na de herfstvakantie wordt er gestart met de boekbesprekingen. In groep 5 hebben de kinderen voor het eerst een boekbespreking gedaan, dus ze weten hierbij al een beetje wat de bedoeling is. Vanaf november wordt er gestart met het maken van een werkstuk over een onderwerp naar keuze. Het is hierbij belangrijk dat de kinderen informatie leren opzoeken en deze informatie kunnen omzetten in hun eigen woorden. Verder in het schooljaar zullen de kinderen van groep 6 voor het eerst een spreekbeurt houden. Hierdoor leren ze zichzelf te presenteren voor een groep. 

Op rekengebied komen er al snel in het schooljaar nieuwe doelen aan bod, zoals bijvoorbeeld breuken. De leerstof wordt echt een stukje pittiger, wat een leuke uitdaging is! Op het gebied van spelling zullen er naast de herhaalde doelen ook veel nieuwe doelen aan de orde komen. Kinderen werken voor rekenen, taal en spelling op hun Chromebook. Er worden ook veel educatieve spelletjes gespeeld om de leerstof op een speelse manier te herhalen en in te slijpen. Dit wordt tevens gedaan door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in beweging zijn en moeten samenwerken om een opdracht uit te kunnen voeren.

Tijdens de lessen van begrijpend lezen wordt er gewerkt met actuele onderwerpen door middel van de methode Nieuwsbegrip. Daarnaast vinden we het belangrijk om veel tijd en aandacht te besteden aan het technisch lezen (dus het vlot en foutloos lezen van woorden en teksten). Dit doen we met behulp van de nieuwe methode Estafette en het implementeren van vaste (voor)leesmomenten in de klas. Lezen is namelijk niet alleen belangrijk bij taal, maar ook bij de redactiesommen van rekenen, tijdens de zaakvakken en om de woordenschat te vergroten. Genoeg aanleiding dus om lezen hoog op het lijstje te zetten!

Naast dat de kinderen in de klas actief aan het leren zijn, wordt er ook veel aandacht besteed aan bewegen. Groep 6 is het laatste leerjaar waarin de kinderen één keer per week naar zwemles gaan. Ze krijgen hierdoor de mogelijkheid om onder schooltijd hun zwemdiploma te behalen! 

Al met al is groep 6 dus een goed gevuld jaar waarin leren, bewegen, samenwerken en plezier centraal staat!
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT