Ouderportaal

Groep 7

 In groep 7 wordt er hard gewerkt. In groep 7 krijgen de kinderen de Entreetoets(april/mei) en het voorlopig advies (eind juni).  

In de eerste periode - van de zomervakantie tot en met de herfstvakantie - ligt de nadruk op de groepsvorming en het aanleren van een goede werkhouding. In deze periode leren de kinderen enorm veel. 

 

Bij rekenen wordt o.a. gewerkt aan de verschillende soorten breuken en procentberekeningen. Maar ook het metriek stelsel komt regelmatig aan bod. Verder leren we werken met een verhoudingstabel. Dit is vaak een goede manier om prijsverhoudingen te vergelijken of afstand ten opzichte van tijd te berekenen. Ook gaan we regelmatig aan de slag met redactiesommen. Goed lezen is daarbij heel belangrijk. Wat wordt er nu precies gevraagd? En welke stappen moeten we maken? 


In de voorgaande leerjaren hebben de kinderen de meeste vaardigheden van rekenen geleerd. Nu gaan we vooral aan de slag met het toepassen van de geleerde kennis. Daarnaast worden de getallen ook steeds groter. 

 

Bij de lessen begrijpend lezen wordt gewerkt met actuele onderwerpen (Nieuwsbegrip). Naast de lessen begrijpend lezen werken we ook met Blits, een methode studievaardigheden. Hierbij worden de onderdelen studieteksten, informatiebronnen, kaartlezen, schema's, tabellen en grafieken aflezen behandeld. Deze twee vakken worden ook gecombineerd aangeboden bij Estafette.  

 

Maar er staan ook heel wat nieuwe zaken op het programma. Vanaf groep 7 hebben we een keer per week Engels. We werken met de methode 'Take it easy', waarbij de leerlingen kijken naar een filmpje en daar vragen over beantwoorden, woorden en zinnen nazeggen en opdrachten maken in het werkboek. Maar we gaan ook met liedjes en spelletjes aan de slag.  

 

Bij spelling wordt er dit jaar dieper ingegaan op de werkwoordspelling. Na de tegenwoordige tijd, is er veel aandacht voor de verleden tijd en de voltooide tijd.  

 

Alle leerlingen van groep 7 hebben hun eigen Chromebook. Deze gebruiken we tijdens het verwerken van de lessen op Snappet.  

 

In groep 7 werken we ook projectmatig. Zo maken we lapbooks van een onderwerp bij geschiedenis of een ander zaakvak. Uiteindelijk presenteren de kinderen dit aan elkaar. 

Iedere week hebben wij met elkaar in de groep een bordsessie. We bepalen met elkaar de doelen voor deze week en evalueren we hoe de week is gegaan. We hebben hier altijd het schooldoel bij staan. Dit doel verandert per periode.  

 

Er wordt dus veel geleerd in groep 7!  

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT