Ouderportaal

Cultuureducatie

Cultuureducatie hoort thuis in het hart van het onderwijs op de Imeldaschool. Daar wordt een fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van onze kinderen en het pad dat zij tijdens hun basisschooltijd doorlopen: van kennismaking met kunst en cultuur naar de ontwikkeling van de eigen talenten. Cultuureducatie is dus doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte instructie binnen als buiten de school. Deze instructie vindt op de Imeldaschool onder meer plaats in de kunstlessen en de muziek-, dans- en dramalessen.

Voorts ontwikkelt het team, versterkt met een kunstenaar, in het kader van het project ‘Atelier op school’ een aantal lessen rond een actueel thema. In die lessen komen onder meer taal, rekenen, geschiedenis, natuurkunde, kunst, cultuur en filosofie samen. De betrokkenheid, inzicht en aanpak van de kunstenaar leidt binnen het team tot verfrissende inzichten en een creatieve lesuitwerking. Dit project ‘Atelier op school’ zorgt voor een grotere betrokkenheid bij onze leerlingen en vooral tot onverwachte positieve resultaten: zij komen tijdens de lessen met verrassende vragen en geweldige antwoorden.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT